EELK Harkujärve kogudus
 
Jumalateenistused igal pühapäeval kell 17:00
 
 
Kiriku tee 2, Harkujärve (buss nr 27 Kiriku peatus).
 
Koguduse õpetaja Avo Üprus +372 50 20 857
 
 
 
Soovid toetada koguduse tööd?
 
Meie arvelduskonto number on EE031010220272707228
Makse saaja: "Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Harkujärve kogudus"
NB! Palun märgi saajana kogu jutumärkide vahel olev pikk nimi!
 

Harkujärve kogudus alustab kampaaniat
kirikuhoone katuse renoveerimiseks vajalike vahendite kogumiseks!

Kasutades ära kirikuhoone ida-läänesuunalist paiknemist on plaanis meie arvestatavat lõunapoolset ja sobiva nurga all paiknevat katusepinda kasutada elektrit tootvate päikesepaneelide paigutamiseks.

Soovid meiega koos ehitada rohelist elektrijaama? Detailsem info leitav lähiajal siit!

Arvelduskonto number uue elektrit tootva katuse ehitamise toetamiseks on EE431010011885737221